LOL形象年夜变的四个胖子,姿态、ZOOM上榜,西卡屈居第二!

LOL形象年夜变的四个胖子,姿态、ZOOM上榜,西卡屈居第二!

聊起LPL一代选手减肥乐成案例 ,双子星年夜胖姿态绝对于有话语权 ,减下来的他摇身一酿成“贵妇”讲解,颜值堪比女主持,可见其潜力有多年夜 。

其次即是JDG上单zoom ,从18年年头典型的肥宅形象,到此刻身高187,lpl准一线男模 。真话是 ,云云年夜的改变,有种士别三日当刮目相待的感jio。

西西卡更是潜力股的代表,巅峰期颜值 ,比起吴亦凡、鹿晗都差未几好吧。

固然了,他人都是先胖后瘦的,可PDD教员就纷歧样了 ,从青涩小孩酿成骚猪,嗨呀,这是最想不到的 。

nba赌注平台-官网app下载

【读音】:

liáo qǐ LPLyī dài xuǎn shǒu jiǎn féi lè chéng àn lì ,shuāng zǐ xīng nián yè pàng zī tài jué duì yú yǒu huà yǔ quán ,jiǎn xià lái de tā yáo shēn yī niàng chéng “guì fù ”jiǎng jiě ,yán zhí kān bǐ nǚ zhǔ chí ,kě jiàn qí qián lì yǒu duō nián yè 。

qí cì jí shì JDGshàng dān zoom,cóng 18nián nián tóu diǎn xíng de féi zhái xíng xiàng ,dào cǐ kè shēn gāo 187,lplzhǔn yī xiàn nán mó 。zhēn huà shì ,yún yún nián yè de gǎi biàn ,yǒu zhǒng shì bié sān rì dāng guā mù xiàng dài de gǎn jio。

xī xī kǎ gèng shì qián lì gǔ de dài biǎo ,diān fēng qī yán zhí ,bǐ qǐ wú yì fán 、lù hán dōu chà wèi jǐ hǎo ba 。

gù rán le ,tā rén dōu shì xiān pàng hòu shòu de ,kě PDDjiāo yuán jiù fēn qí yàng le ,cóng qīng sè xiǎo hái niàng chéng sāo zhū ,hēi ya ,zhè shì zuì xiǎng bú dào de 。

发表评论